Connectitude IIoT Platform™

Reports

Erbjud visuellt attraktiva rapporter med schemalagd uppdatering och distribution.

◦ Skapa enkelt rapporter med bilder, texter, grafer, tabeller och mer.

◦ Lätt för läsarna att ändra tidsintervall och andra rapportparametrar.

◦ Pålititliga och spårbara rapporter med tidstämplad data i alla led.

Med Reports kan alla skapa snygga rapporter och datdrivna dokument. Dela dina återkommande rapporter säkert med utvalda kollegor, kunder, affärspartners och myndigheter.

●     Lätt att designa själv
Ladda upp och logotyper och bilder till en rapportmal. Kombiner med realtidsvärden, histogram och diagram. Placera ut rapportdelar där du vill och ange vilka urval läsaren ska kunna ändra.

●     Lätt att dela och uppdatera
Hantera åtkomsten till rapporter medbefintliga användarroller och användargrupper. Publicera helt låsta rapporter eller låt läsarna välja parametrar och datumintervall.

●     Tamper-proof reports
Alla rapportvärden som genereras av maskiner, sensorer, GPS etc signeras digitalt med tidstämplar. Full spårbarhet till datakällan innebär ett kraftfullt skydd mot manipulerade rapporter.