…Och då inte till vilken fest som helst, utan till en midsommarfest. Det som skiljer en midsommarfest åt från många andra typer av fester är att den inte är till för någon specifik person – inte ens för värden – utan för alla!

Gemensamt för fester är att man som gäst är lika mycket där för sin egen del, som för övriga gästers skull. Man bidrar och bjuder på sig själv, och får precis så roligt som man själv gör det.

Utöver att värden hälsar alla välkomna finns det mer eller mindre inga regler för hur festen ska gå till, vem som bestämmer vad etc. likväl fungerar det klanderfritt.

Vad är det då som gör att det bara fungerar?

Jo, det finns ett uppenbart och gemensamt mål och det är att alla skall ha roligt. Interaktioner, relationer och vad som är ok är inte styrda av regler, utan på gemensamma värderingar. Värderingar är ett mycket mer komplett sätt att definiera vad som är rätt, framförallt har det svaret på morgondagens frågeställningar vilket regler inte kan ha. Dessutom förutsätts att alla har goda avsikter, vilket gör att missförstånd alltid tolkas ur en positiv synvinkel.

Förväntningarna är sunda utifrån omständigheterna – man gör helt enkelt det bästa av saken utifrån de resurser som finns att tillgå. Tar Absolut Mangon slut så letar man utan krusiduller efter det bästa alternativet och blandar med det istället. Man tar tag i och löser problemen man identifierar direkt, sina egna eller andras. Man blinkar inte för att hjälpa andra och då tar man sig an problemen lika helhjärtat som om det vore sina egna.

En annan väldigt viktig ingrediens till att midsommarfesten är en så smidig fest, trots att det är en festform som oftast har många kockar inblandade, är tydliga ansvarsområden. Någon är ansvarig för sillen, någon annan för nubben, lekarna, servisen, extrastolarna etc. Att ha ett ansvarsområde skapar en tydlighet vem som samordnar vilka frågor, så man direkt vet vem man ska prata med om man har en god ide på t.ex. en lek som kan få igång festen bra. Med ansvarsområdet kommer ett åtagande att så många som möjligt ska bli nöjda och ha skoj, så beslut tas utifrån gruppen på ett lite svenskt konsensusmanér.

Konsensussjukan gör sig dock sällan påmind, då det strider mot huvudmålet – att ha roligt.

Ansvarsområden är heller inte likställt med utförande, utan man hugger i där det behövs. Om det t.ex. börjar regna, vilket inte är helt ovanligt på midsommar, hugger alla i och lyfter in borden. Målet är uppenbart! Dessutom är det gemensamma målet alltid det viktigaste. Vilket gör att incitament och bonusar aldrig ens kommer på tal på en fest, då man måste förutse framtiden för att göra det rättvist.

Vi gör alltid saker tillsammans på en fest, vad gör man annars där? För det är roligast att hjälpas åt och göra saker tillsammans.

Om det plötsligt dyker upp ett gäng från en annan fest, så välkomnar vi dem med öppna armar men är också tydliga med vad som gäller – våra värderingar tummar vi inte på. Vad är det som får en umgängeskrets och därmed en fest att fungera så bra som den gör, helt utan skrivna regler? Kort sammanfattat kan man säga att kulturen är baserad på förtroende, där vi alltid tolkar saker utifrån goda avsikter, målet är uppenbart men sedan är det en komponent som trumfar allt: man har ständig kommunikation.

Som du säkert förstått vid det här laget är detta en metafor för den typ av organisation vi genuint tror på, som engagerar och motiverar flest och som vi själva vill fortsätta att jobba i. Inte bara fungerar den, den är den främsta orsaken till den livfullhet som är svår att uppnå i andra typer av organisationer. Potentialen som kan förverkligas i en organisation som denna är näst intill det teoretiska max som en grupp samarbetande människor kan uppnå. Inget ont om hierarkiska organisationer, de har sina tillämpningsområden men har sina begräsningar när det kommer till kreativa yrken. Speciellt i vår där vi jobbar med mjukvara för industrin, som befinner sig mitt i en industriell revolution och därmed stora förändringar.

Ett bolag är inte bara till för kunderna, dina kollegor eller dig – utan för alla. Du ska få nytta av din kunskap, utlopp för din drivkraft och talang på vägen mot det gemensamma målet. Likt en umgängeskrets är det för varandra vi hänger ihop – kunder inräknade.