Ett frukostmöte den 5:e juni 2019 om IoT för industriföretag

Nu går (det som) tåget! Digitaliseringen av våra industriföretag har verkligen tagit fart. Om smartare maskiner och en mer effektiv produktion kan öka din konkurrenskraft, är detta frukostmöte för dig. Lämna perrongen och häng med!

Vi visar hur enkelt det är att ligga steget före genom våra nyckelfärdiga lösningar.

Agenda onsdagen den 5:e juni, 2019

07:45 – 08:15Frukost och mingel
08:15 – 08:30Presentation och lägesanalys för digitaliseringen av våra industriföretag
08:30 – 09:00Visning av Connectitude IIoT Platform och ett urval av våra moduler
09:00 – 09:30Integrationslösning för Ewon Flexy och Ewon Netbiter
09:30 – 09:35Världsrekordförsök i snabbast driftstart av en IIoT-plattform
09:35 –Frågor och fördjupningar

Ja, jag kommer gärna på frukostmötet