Om vi ser på fordonsbranschen och graden av digitalisering så har personbilsindustrin sedan mer än ett decennium verkligen drivit utvecklingen framåt. Bra mjukvaror och digitala tjänster är en viktig del av bilmärkenas erbjudanden, där slutkunden, konsumenten, har vant sig vid hög nivå på såväl design, funktion och sömlösa integrationer med populära mobilappar. Inom yrkestrafiken har åkerierna digitaliserat sig främst för att kunna behålla och öka sina marginaler i en stenhård konkurrens. System för uppföljning och optimering ger smartare planering av rutter och bättre bränsleekonomi kombinerat med att det blivit enklare att snabbt notera och hantera avvikelser hos enskilda förare och fordon. De flesta taxibolagen har numera också bra appar för beställning och betalning av körningar, oftast med möjlighet att betygsätta den service som köpts. Uber var först och banbrytande, men det dröjde inte länge förrän resten av branschen gjorde sina motdrag.

Inom entreprenadbranschen

har den digitala utvecklingen däremot inte haft riktigt samma höga innovationstakt. Även om det finns undantag, som exempelvis gruvindustrin, så har det inte funnits samma ekonomiska incitament till digitalisering som för åkeribranschen. I vissa fall har även de tekniska utmaningarna av att exempelvis ha skogsmaskiner och traktorer uppkopplade, i områden med begränsad tillgång till Internet, gjort att investeringarna fått vänta.

Sedan ett år tillbaka ser vi ändå en påtaglig förändring. Bland tillverkarna av entreprenadmaskiner har digitalisering och uppkoppling blivit ett akut krav från deras kunder, entreprenadbolagen. Det handlar till mycket om att få vassare verktyg för att vinna upphandlingar. Kommuner, myndigheter och privata upphandlare av entreprenadtjänster har inte till fullo kunnat kontrollera kvaliteten och tempot i de uppdrag de beställt. I vissa fall har det även förekommit rena bedrägerier, som alldeles för sent har kunnat avslöjats. En ökad transparens genom rapporter och realtidsuppföljning av utfört arbete och förbrukat material blir en allt högre viktad komponent i upphandlingarna. Inom några år förväntas det vara ett självklart skallkrav.

Hur ett typiskt behov kan se ut hos våra kunder och deras kunder

Under våren 2018 kom vi i kontakt med ett företag som förser fordon med vägmålningsutrustning. Deras kunders kunder, beställaren av uppdraget, vill kunna se vilka sträckor som målats, mängden färg som använts, färgtemperatur vid applicering med mera. Formatet på denna uppföljning kan vara genom antingen dygnsvis utskickade rapporter eller tillgång till en skräddarsydd dashboard, med realtidsuppdaterade kartor och nyckeltal, i vår molnlösning. Entreprenadbolagen själva vill kunna jämföra olika arbetslag och ha bra intern uppföljning av projekten och bra faktureringsunderlag. Vår kund, som tillverkar utrustningen, vill i sin tur kunna få bättre kontroll över eftermarknaden och se hur olika kunders maskiner mår för att kunna erbjuda skräddarsydda serviceintervall och planera sitt reservdelslager. Utvecklingsavdelningen får också bättre underlag till förbättringar av konstruktionerna utifrån hur exempelvis olika handhavande och användningsområden eller hur olika temperatur och luftfuktighet påverkar utrustningen.

Att utgå från något du redan vet fungerar ger trygghet

Med vår beprövade plattform C-Tude, utvecklad för industriell IoT, täcktes de grundläggande behoven. Lösningen fungerar både som en helt fristående lokal installation på en smart Field Gateway, som enkelt monteras i fordonet eller maskinen. Mjukvaran på denna ger exakt samma funktioner och gränssnitt för användaren som i den medföljande molnlösningen. Den en egna databasen innebär att data kan samlas under längre perioder utan kontinuerlig tillgång till Internet. Stöd för kommunikation via GSM,3G och 4G var ett skallkrav liksom bra GPS-spårning. Rapportgeneratorn ska inte heller gå att manipulera utan att det lämnar digitala fingeravtryck. Likaså ska det vara lätt att skapa exakta roller som tillåts se och interagera med precist utvalda delar av datan för ett visst uppdrag etc. Dessa krav kunde mötas direkt då en stor del av vår installationer har anpassats för att användas på fartyg.

Begränsa anpassningarna i den första versionen till det mest nödvändiga

Det som behövde utvecklas specifikt, för att ha en trovärdig lösning för entreprenadbranschen, var en kommunikations-driver för det fältbussprotokoll som är vanligast för yrkesfordon och deras motorer, det vill säga CANbus. Även om själva vägmålningsutrustningen använder andra styrsystem och fältbussar såg beställaren nyttan i att även kunna samla in och presentera mer generella fordonsdata, som varvtal, hastighet och bränsleförbrukning. Vår befintliga prenumerationstjänst för automatiskt genererade rapporter fick finslipas på grund av att ett antal parametrar måste kunna kopplas mot ett tidsspann. Det kanske inte påverkar serviceintervallerna nämnvärt att ibland ha ett högt varvtal eller hantera ett extra tungt lyft, men om det sker ofta eller under längre perioder kan det innebära betydligt tätare inspektioner och mer underhåll för att undvika risken för kostsamma skador samt förseningar i uppdragen.

Vill du veta mer om möjligheterna och lösningarna för entreprenadbranschen?

Under oktober 2019 träffar vi gärna er på vår roadshow. Läs mer om den och hitta anmälan HÄR!
Vill du boka möte med oss, live eller som webbdemo, så väljer du ett av alternativen i formuläret nedan.

 

Intresserad?

    Webinaret hålls torsdag 29 oktober klockan 15.00.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.