Rengöringsprocess mindre skum med IIoT

Lagafors från Laholm är specialister på att utveckla och producera rengöringsmaskiner för livsmedelsindustrin. Deras största anläggningar kallas Central Cleaning Systems.  I systemets centrala del finns pumpar, ventiler, vattenvärmare och behållarna för olika tillsatskemikalier. Från denna distribueras vatten, skumtvättmedel och desinfektionsmedel med mera till en hel produktionsanläggning genom dedikerade rörsystem.

Kostnadseffektivitet och spårbarhet i fokus

För Lagafors kunder är hygienen i produktionen extremt viktigt. Likaså spårbarheten av hur olika maskiner och arbetsytor har rengjorts och steriliserats inför tillverkningen av en given serie eller batch. Samtidigt vill kunderna också kunna minska användningen av vatten, tvättskum och energi i sin rengöring med hänsyn till miljö och kostnader.

Molntjänster inget nytt för Lagafors

Lagafors har länge utvecklat en egen lösning, LogTrace, för insamling av mätdata från sina maskiner. Lösningen baseras bland annat på hårdvaror och molntjänster från HMS Networks. Ewon Flexy är den fysiska gateway som samlar och skickar maskindatan till molntjänsten Ewon Talk2M.

Ewon Flexy är en modulär hårdvara för komma åt data från maskiner och sensorer.

Mindre risk att välja nyckelfärdig lösning

Talk2M är primärt en molntjänst för mellanlagring och distribution av data. Den har inga egna verktyg för exempelvis visualisering och analys. Lagafors behövde mer kraftfulla verktyg för analys och rapportering. Först var deras tanke att utveckla dessa verktyg med egna resurser. Då tipsade HMS Networks dem att istället börja med att utvärdera Connectitude IIoT Platform eftersom de flesta önskade funktionerna redan finns i vår lösning.

Filmen visar slutkundsprodukten Lagafors LTS skapad med Connectitude IIoT Platform™

Fungerar direkt på alla befintliga installationer

Eftersom all nödvändig data redan strömmas och lagras i Talk2M, krävdes ingen ny infrastuktur eller hårdvara på plats hos Lagafors kunder. Lösningen blev istället att vi byggde en säker och smidig API-koppling mellan våra egna och HMS Networks molntjänster. Det innebär att all ny, eller redan, insamlad data kan visualiseras, analysera och bearbetas via funktionerna i Connectitude IIoT Platform.

Två moln i en smäll

HMS Networks har en ytterligare molntjänst, som heter Ewon Argos. Den används oftast i kombination med Ewon Netbiter som, liksom Ewon Flexy, är en hårdvara för uppkoppling av maskiner. Argos har egna funktioner för visualisering av maskindata men Connectitude IIot Platform tillåter mer kundunika anpassningar och har fler moduler. Därför skapade vi även en koppling för Argos.

Så enkelt är det att ansluta

Det tar Lagafors endast 2 minuter att koppla upp och konfigurera en ny kund i Connectitude IIoT Platform™.

Omedelbara effekter

Genom att sända data vidare till Connectitude IIoT Platform får Lagafors och deras kunder en helt ny användarportal med ett tjugotal färdiga moduler. Utöver mer kraftfulla funktioner för alarm och  realtidsmonitorering, kan kunderna nu prenumerera på färdiga rapporter med trender och jämförelsetal mellan olika skift och produktionsenheter. Som effekt av en bättre överblick av processerna har kunderna minskat sin förbrukning av olika resurser, såsom vattenförbrukning, med 10 – 40%.

Bonuseffekter för personalen

Utbildningsbehov inom personalgrupperna blivit lättare att identifiera och många medarbetare känner sig mer delaktiga i företagets lönsamhet när deras insatser och påverkan av  olika kostnader för rengöringen kan presenteras och följs upp.

Framtiden kräver ännu smartare maskiner

För Lagafors var detta även ett stort steg mot deras ambitioner inom Machine Learning och förebyggande underhåll. Produktchef Martin Johansson ser teknikens fördelar ur ett kundperspektiv om varje maskin kan säga till i förväg när den behöver ompyssling:

”Vi vill nu kunna dra nytta funktionerna för Machine Learning i Connectitude IIoT Platform. Främst för att mer exakt kunna förutsäga den optimala tiden för underhållsintervall och för byten av vitala delar på varje maskin. Det är ett viktigt steg för att sänka kostnaderna och undvika produktionsstopp för våra kunder”

För oss på Connectitude var projektet det första av ett antal lyckade samarbeten med HMS Networks och deras kunder.


Känner du igen dig?

Använder du också hårdvarorna och molntjänsterna som nämns i texten? Då kan du enkelt och snabbt få bättre verktyg och insikter för din verksamhet. Vi berättar gärna mer och du kan även få testa integrationen mot vår plattform i ett skarpt läge.

Prenumerera på vår blogg och håll dig steget före!