Få ökad kraft i dina processer

Steg 1
Anslut dina maskiner och sensorer till plattformens gateway
Steg 2
Börja importera dina mätvärden och koppla deras nivåer till alarm och händelser
Steg 3
Designa din egen dashboard och aktivera moduler efter behov
Steg 4
Följ upp prestanda och prestation och dela enkelt dina rapporter och analyser

Se hur det funkar

Connectitude IIoT Platform™ gratisversion

Ligg steget före…
genom att ha rätt verktyg

Connectitude IIoT Platform™ är skapad för att det skall vara lätt att samarbeta och dela information. Kombinera roller, rättigheter och moduler så att varje användare får rätt verktyg och rätt information.

Ligg steget före…
genom att komma snabbare ur startblocken

I de flesta fall kan våra kunder vara igång samma dag. Connectitude IIoT Platform™ inkluderar dessutom ett tjugotal färdiga moduler som är byggda för att vara intuitiva och enkla att använda. Mallar för rapporter, analyser, vyer med mera skapar du själv genom att dra och släppa färdiga block som exempelvis diagram och tabeller.

Ligg steget före…
genom att ha full kontroll var och när du vill

Med Connectitude IIoT Platform™ har du och dina kollegor alltid tillgång till realtidsbevakning av dina maskiner och processer. Du får informationen direkt genom olika appar och meddelandetjänster eller via schemalagda rapporter. Via säkra VPN-tunnlar erbjuds fjärråtkomst till anslutna enheter och PLC:er.

Ligg steget före…
genom att fatta fler kloka beslut

Varför stannar produktionslinjen oftast på onsdagar? Vilka kunder verkar behöva nya reservdelar nästa månad? Hur mycket minskar svinnet om vi kan följa temperaturen på våra transporter? Varje företag har frågor om hur man ökar produktionseffektiviteten eller förbättrar kundrelationerna.

Vår plattform hjälper dig att vara efterklok i förväg.

Ligg steget före…
genom att vara förberedd

Vi lever i en tid av konstanta förändringar. Nya regler, ny teknik, nya behov hos dina kunder kommer kräva en kontinuerlig process av anpassning. Connectitude IIoT Platform™ är därför uppbyggd med modulära funktioner som snabbt kan konfigureras om eller bytas ut. Systemets arkitektur är medvetet generell och öppen.