Vi skapar konkurrenskraft genom att knyta samman människor, maskiner och idéer

Nyckelfärdig plattform för IIoT

Connectitude IIoT Platform™ är namnet på vår helhetslösning för industriell IIoT. Här har vi samlat och standardiserat alla de funktioner och verktyg som krävs för att snabbt och enkelt kunna koppla samman människor, maskiner och idéer. I plattformen ingår ett stort antal moduler och tjänster som fungerar lika bra att använda lokalt såväl som i molnet. Vi hjälper dig i alla steg från planering, inkoppling av dina maskiner till att göra kundunika anpassningar och moduler. Om du redan idag har en infrastruktur för att samla data men saknar användarvänliga verktyg för analys, övervakning, rapporter så löser vi även detta genom ett omfattande urval av integrationsmöjligheter mot vår plattform.

Systemintegration

Våra kunder är till stor del tillverkande företag eller fastighetsbolag som oftast redan har befintliga lösningar för automation och verksamhetsstyrning. Vissa delar kanske funkar bra, andra behövs bytas ut men framförallt finns en önskan om att alla delarna i flödet ska kunna kommunicera och interagera bättre med varandra. Här hjälper vi våra kunder i alla led. Från inventering av befintliga system och infrastruktur till att skapa hållbara lösningar där vi tar stor hänsyn till de arv som våra kunder varken vill eller kan byta ut. Vi arbetar helt utan kopplingar till givna leverantörer men vår erfarenhet och domänkunskap inom automation och systemintegration gör att vi kan skapa helhetslösningar av de flesta av de ekosystem våra kunder byggt upp.

Rådgivning inom digitalisering

Digitalisering är mer än att koppla upp sina maskiner mot molnet och utveckla några häftiga appar. Det är en kontinuerlig process av att skapa nya kundvärden och optimera sin affärsmodell.

På Connectitude har vi en bred mix av specialister inom automation, UX-design och utveckling av mjukvara. Vi hjälper företag och organisationer att ta stegen mot mer agila strategier för utveckling av konkurrenskraftiga produkter och processer. Vi erbjuder vår kunskap inom digitalisering både i form av färdig paket med workshops och utbildningar till helt skräddarsydd rådgivning och mentorskap.