Beställ ditt startpaket!

Detta är den perfekta startpunkten för dig som vill genomföra ett effektivt pilotprojekt med skarp data från din verksamhet. Allt du behöver ingår i startpaketet: licenser, industriklassad hårdvara från DELL samt support för att komma igång direkt. Har du redan en befintlig lösning med field gateway från HMS Ewon behövs ingen ytterligare hårdvara.

Dell Starter Kit

€ 2400

  • Detta ingår
  • 1 dag support
  • 3 månader abonnemang
  • 1 st Dell 3002 IPC gateway

HMS Starter Kit

€ 1000

  • Detta ingår
  • 1 dag support
  • 3 månader abonnemang
  • Integration för Ewon Argos eller Talk2M

Connectitude IIoT Platform™

Funktioner och modulerConnectitude molndomän*
Alarm and events
Real time monitoring
Trends
Dashboard
Comments
Documents
Branding tools
Machine health
Processview designer
API Developer tools
Audit trail
Calculations
Templates (Machine, Dashboard)
I-Frame
Reports Designer
Maps (GPS)
Data Simulation
Plugins
Custom Domain
VPN