Bättre användarupplevelse med en tydligare HMI

Om Connectitude

På Connectitude är vi experter inom industriell digitalisering. Vår produkt har verktygen för att bli datadriven och flexibiliteten för att passa just era unika behov, maskiner och produktion.

Ozonetech och att modernisera ett HMI

Vi kom i kontakt med Ozonetech när de stod inför ett generationsskifte för sina touch-paneler som styr och övervakar processerna i anläggningarna. Både hårdvaran och upplevelsen för användaren i det så kallade HMI:et (Human Machine Interface) skulle moderniseras. Utöver ett antal tekniska krav för hårdvaran och storleken på skärmen var det viktigt för Ozonetechs utvecklare att själva kunna göra anpassningar utan konsulthjälp.

Svenska Ozonetech är ledande på rening av luft och vatten med ozon. De har förbättrat både tekniken att alstra ozon mer energisnålt och katalysatorerna som eliminerar den koldioxid som bildas. De har också med stor framgång utvecklat branschlösningar för restauranger, simhallar, storkök, reningsverk, livsmedel- och läkemedelsindustrin. Ozonetech blev Gasell-företag 2016 och har installationer i sex världsdelar.

Utmaningen

De flesta leverantörer av industriella touch-paneler har egna mjukvaror för att underlätta design av HMI:er. I dessa designverktyg kan man skapa ett gränssnitt med givna standardkomponenter för tryckknappar, mätare, trendvärden mm. Ett av Ozonetechs mål var att deras varumärke och kärnvärden tydligt skulle uttryckas i designen av användargränssnittet. Något som designverktygens standardkomponenter inte alltid tillåter. Samtidigt hade en helt skräddarsydd design, i exempelvis ett webbaserat gränssnitt, krävt mer kraftfulla paneler och gjort projektet mer komplext och omfattande. Utmaningen låg i att skapa en unik användarupplevelse utan att kostnaderna för projekt och hårdvara ökade mer än marginellt mot en standardlösning.

HMI-lösning

Istället för att utgå från möjligheterna i en vald kombination av panel och designverktyg utgick vi från en önskad ideal-design. Därefter valde vi den kombination av panel och verktyg som kunde komma närmast.

Våra UX-designer inledde med att skapa olika grafiska förslag i form av klickbara prototyper för PC och mobila enheter som Ipad etc. Då kunde kunden snabbt avgöra vilka arbetsflöden, visualiseringar och typer av reglage som gav bäst användarupplevelse. Det vinnande förslaget anpassades sedan för olika panelers skärmupplösningar så att vi kunde välja bort både de paneler där upplevelsen kändes för grynig eller svårläst och de med onödigt hög prestanda.

Ett av designverktygens möjligheter i kombination med panelens pris och grafikegenskaper kom så nära idealet att Ozonetech gav oss grönt ljus att designa, utveckla och implementera konceptet i sin helhet i nära samarbete med sina tekniker.

Några exempelbilder på deras HMI och uppdraget

Konsekvenser för designen i valet av olika skärmupplösningar

HMI för kund

 

Användarupplevelsen i hur menyvalet presenteras

Användarupplevelsen med HMI

 

Slutgiltig design av startvyn med en anpassad visualisering av aktuell effektnivå i fokus. Implementerad i den tekniska lösningen så att det är lätt att byta ut logotyp och färgval om den grafiska profilen ska förändras.

 

 

Vill du också ha goda råd om hur designen för dina HMI:er kan göras snyggare, tydligare och få en mer konkurrenskraftig användarupplevelse?

Vi bjuder på ett kostnadsfritt rådgivningsmöte

Vi är experter på industriell digitalisering, om hur man kan bli datadriven och hjälper dig gärna att nå framgång.

We use cookies to make the website work in a good way for you.
By continuing to browse, you agree to that we use cookies. What are cookies?