Bättre användarupplevelse när luft och vatten renas

Om Connectitude

På Connectitude är vi experter inom industriell digitalisering. Vår produkt har verktygen för att bli datadriven och flexibiliteten för att passa just era unika behov, maskiner och produktion.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

 

Har du märkt att luften känns renare och fräschare efter ett åskväder?

En av orsakerna är att blixtens höga spänning binder luftens fria syreatomer och bildar ozon. Ozonmolekylen, O3, består av tre syreatomer. Atomerna har olika laddning och reagerar lätt med kolväten som omvandlas till vatten och koldioxid, eller med kemiska beteckningar H2O och CO2.
Rätt använt är ozon ett mycket effektivt sätt att rena vatten, luft, livsmedel och organiska material från kolbaserade föroreningar och bakterier. Ozon är dessutom billigare och skonsammare för vår miljö och hälsa än rening med klor och kemikalier. Vatten och livsmedel tar inte heller smak av ozonrening.

 

Kunden

Svenska Ozonetech är ledande på rening av luft och vatten med ozon. De har förbättrat både tekniken att alstra ozon mer energisnålt och katalysatorerna som eliminerar den koldioxid som bildas. De har också med stor framgång utvecklat branschlösningar för restauranger, simhallar, storkök, reningsverk, livsmedel- och läkemedelsindustrin. Ozonetech blev Gasell-företag 2016 och har installationer i sex världsdelar.

Du kan läsa mer om Ozonetech och deras lösningar på www.ozonetech.com/

Behovet

Vi kom i kontakt med Ozonetech när de stod inför ett generationsskifte för sina touch-paneler som styr och övervakar processerna i anläggningarna. Både hårdvaran och upplevelsen för användaren i det så kallade HMI-et (Human Machine Interface) skulle moderniseras. Utöver ett antal tekniska krav för hårdvaran och storleken på skärmen var det viktigt för Ozonetechs utvecklare att själva kunna göra anpassningar utan konsulthjälp.

Utmaningen

De flesta leverantörer av industriella touch-paneler har egna mjukvaror för att underlätta design av HMI-er. I dessa designverktyg kan man skapa ett gränssnitt med givna standardkomponenter för tryckknappar, mätare, trendvärden mm. Ett av Ozonetechs mål var att deras varumärke och kärnvärden tydligt skulle uttryckas i designen av användargränssnittet. Något som designverktygens standardkomponenter inte alltid tillåter. Samtidigt hade en helt skräddarsydd design, i exempelvis ett webbaserat gränssnitt, krävt mer kraftfulla paneler och gjort projektet mer komplext och omfattande. Utmaningen låg i att skapa en unik användarupplevelse utan att kostnaderna för projekt och hårdvara ökade mer än marginellt mot en standardlösning.

Lösningen

Istället för att utgå från möjligheterna i en vald kombination av panel och designverktyg utgick vi från en önskad ideal-design. Därefter valde vi den kombination av panel och verktyg som kunde komma närmast.

Våra UX-designer inledde med att skapa olika grafiska förslag i form av klickbara prototyper för PC och mobila enheter som Ipad etc. Då kunde kunden snabbt avgöra vilka arbetsflöden, visualiseringar och typer av reglage som gav bäst användarupplevelse. Det vinnande förslaget anpassades sedan för olika panelers skärmupplösningar så att vi kunde välja bort både de paneler där upplevelsen kändes för grynig eller svårläst och de med onödigt hög prestanda.

Ett av designverktygens möjligheter i kombination med panelens pris och grafikegenskaper kom så nära idealet att Ozonetech gav oss grönt ljus att designa, utveckla och implementera konceptet i sin helhet i nära samarbete med sina tekniker.

Några exempelbilder från uppdraget

Konsekvenser för designen i valet av olika skärmupplösningar

 

Användarupplevelsen i hur menyvalet presenteras

 

Slutgiltig design av startvyn med en anpassad visualisering av aktuell effektnivå i fokus. Implementerad i den tekniska lösningen så att det är lätt att byta ut logotyp och färgval om den grafiska profilen ska förändras.

 

 

Vill du också ha goda råd om hur designen för dina HMI.er kan göras snyggare, tydligare och få en mer konkurrenskraftig användarupplevelse? Kontakta Anders Högberg på 040-685 50 40 eller på [email protected].

 

 

 

Vi bjuder på ett kostnadsfritt rådgivningsmöte

Vi är experter på industriell digitalisering, om hur man kan bli datadriven och hjälper dig gärna att nå framgång.

We use cookies to make the website work in a good way for you.
By continuing to browse, you agree to that we use cookies. What are cookies?