Digitalisering av industrin med vardagen som fokus

Om Connectitude

På Connectitude är vi experter inom industriell digitalisering. Vår produkt har verktygen för att bli datadriven och flexibiliteten för att passa just era unika behov, maskiner och produktion.

 

Digitalisering av industrin med vardagen som fokus

De du träffar kommer ha ett intresse, och ibland även krav från ledningen, att kunna optimera produktionen genom smart digitalisering. Sant. De flesta har därtill god insikt om möjligheterna att få ner antalet oplanerade driftstopp genom Machine Learning och sylvassa algoritmer för Predictive Maintenance. Sant.

Men troligtvis har din värd redan ett kraftfullt gammalt SCADA och DCS-system som inte måste, eller kan, bytas ut akut. Likaså, innan investeringar i en ny kristallkula, fylld med Artificiell Intelligens, kommer få prioritet finns det behov som känns betydligt mer skriande, ute i vardagen.

Det kan vara dålig kommunikation och stämning mellan skiften; ojämna arbetsinsatser över dygnet; brister i uppföljningen av stopp- och ledtider; veckans brandkårsutryckningar i produktionen; rapportarbetet efter skiftet; för att nämna några exempel på vad som oftast gnager mest i chefs- och mellanleden på företaget.   Liksom att känslan av brist på insyn och delaktighet i företaget kan få medarbetaren på fabriksgolvet att känna sig måttligt intresserad av att ta egna initiativ och större ansvar, när dessutom gaffelpärmen med förbättringsförslag saknas i sin hylla.

3 lärdomar som snabbt blev 3 nya moduler

Med rätt så enkla medel gick det kvickt att förbättra den interna kommunikationen och uppföljningen genom tre nya moduler till användarportalen i C-Tude IIoT Platform.

  • Instructions. Ett digitalt arkiv där all media som berör en maskin eller en process kan sparas och uppdateras effektivt. Instruktionsfilmer, underhållsprotokoll, serviceavtal kan göras lättillgängligt via mobilen eller en lokal terminal. Möjligheter även att sätta alarmklockor på filerna så att slut- eller förnyelsedatum flaggas upp i god tid.
  • Manual Events. Enkel registrering av manuella insatser inom underhåll och reparation, men också ledtider och inköpsförslag. Du definierar själv ett antal huvudkategorier för återkommande aktiviteter. Du noterar snabbt en åtgärd och du kan lätt fota och bifoga en bild eller fil till händelsen. Olika roller kan löpande få en samlad bild av alla registrerade händelser för kategorierna som berör deras ansvarsområde och då godkänna eller delegera en aktivitet.
  • Comments. En grundläggande chat med bildhantering som underlättar delning av mer allmän information mellan skiften och operatörerna av en viss maskin. Även supporten hos en maskinleverantör, eller den lokala servicefirman kan få notifieringar och tillgång till specifika chattar för en gemensam insats.

Det är helt okej att tävla!

I ett uppdrag var företagets totala produktion tillfredställande, däremot var skillnaden i min- och maxvärdena på produktionstakten närmast extrem. Den behövdes bli jämnare både inom skiften och mellan skiften. Likaså saknade personalen löpande information om sina levererade volymer. Det är då digitalisering av industri kommer in. 

All relevant data fanns redan i ledningens SCADA-system och på en OPC-server. Utmaningen för oss låg i att skapa designen av en förenklad processvy som funkar bra både i mobiler och på storbildsskärmar. Hur skulle då personal och kanske facket reagera om vi mätte och jämförde skiftens nivåer och jämnhet i realtid? Jo, bara positivt, alla inblandade vill se sina resultat och även jämföras inbördes. Göteborgsföretaget Insert Coin AB, som är renodlade specialister på att skapa gamification av industriprocesser, stöttar slutsatsen från caset: En lagom tävlingsrivalitet på arbetet skapar en ökad samhörighet, mening och leder till fler initiativ på jobbet. Det viktiga är att välja relevanta mätresultat och presentera dem i en kontext som alla förstår och accepterar. I detta fall, att en ojämn produktion ökar risken för olycksfall och förslitningsskador.


Vill du veta mer om digitalisering av industrin?

9.e maj håller vi ett öppet webinar med fokus på smarta lösningar för företag med produktion som central verksamhet. Vi kommer ge praktiska exempel på hur maskiner och personal kan få ett bättre samarbete som leder till färre oplanerade stopp och störningar samt ger en mer automatiserad uppföljning. Vi kommer också visa några exempel på lyckad gamification för industriföretag.

Vi bjuder på ett kostnadsfritt rådgivningsmöte

Vi är experter på industriell digitalisering, om hur man kan bli datadriven och hjälper dig gärna att nå framgång.

We use cookies to make the website work in a good way for you.
By continuing to browse, you agree to that we use cookies. What are cookies?