HMI och hur man gör flerfärgad tandkräm

Om Connectitude

På Connectitude är vi experter inom industriell digitalisering. Vår produkt har verktygen för att bli datadriven och flexibiliteten för att passa just era unika behov, maskiner och produktion.

Nog har vi alla undrat hur det funkar. Inte minst när tuben är nästan tom. Vår kund  har inte bara klurat ut svaret, de har även blivit världsledande på området. Och HMI är en del av lösningen.


Kunden

Norden Machinery AB i Kalmar är en del av den internationella industrikoncernen Coesia. Här arbetar ca 250 anställda med att utveckla och bygga maskiner som fyller, försluter och kartonerar tuber. Deras kunder finns i många olika branscher. De är allt från tillverkare av livsmedel, läkemedel, kosmetika till producenter av lim och industrikemikalier.

Maskinernas prestanda kan optimeras utifrån tubens storlek, material samt egenskaperna i produkten som den ska fyllas med. Inställningarna hanteras via maskinernas HMI. Enkelt uttryckt är HMI ett grafiskt gränssnitt för de fast monterade panelerna som företaget använder för att styra maskinen.


Bildkälla: Norden Machinery

Utmaningen

Med upp till tusen parametrar för inställningar är det svårt att skapa en samlad överblick hur en given maskin är inställd. Inställningarna måste oftast hanteras i menysystem med undersidor. Därför kan exempelvis support och felsökning i en given maskins inställningar vara en tidsödande process. Menyer och sidstrukturer skiljer sig dessutom åt mellan olika maskintyper och mellan olika generationer av dessa. Det gemensamma för maskinerna är fabrikatet av panelerna och mjukvarusystemet för HMI:erna.

Lösningen

Med hjälp av den öppna plugin-arkitekturen från det existerande HMI-systemet (iX Developer från Beijer Electronics) byggde vi på Connectitude en generell lösning som kan exportera alla inställningar och så kallade taggar ur systemet. Med standardiserade exportfiler, kompatibla med MS Excel, kan värden och parametrar enkelt sökas, filtreras och jämföras med exempelvis ett referensrecept. På så vis kan bland annat felsökning och dokumentation av produktionen hanteras mycket mer effektivt. En lösning som skapar tydliga och mätbara värden både för Norden Machinerys supportavdelning och för slutkunden. Med möjlighet till en framtida importfunktion skulle lösningen även kunna läsa in återkommande inställningar och recept via filer, istället för att hanteras via manuell inmatning i de grafiska menyerna.


Anpassningar av befintliga system och integrationer

För industriföretag och maskinbyggare kan även mindre förändringar av styrsystemen och deras fysiska komponenter innebära ett dyrt och omfattande arbete. Framförallt på den installerade bas av maskiner som redan är i drift ute hos slutanvändarna. Därför handlar många av våra uppdrag om att hitta smarta och till synes enkla lösningar hur man kan effektivisera en rutin eller process. Helst ska lösningen även kunna implementeras på ett sätt som inte stör den löpande produktionen.

Står din verksamhet inför liknande utmaningar? Kontakta då gärna oss på Connectitude, så får ni ta del av våra goda råd och erfarenheter redan från början på resan mot en bra lösning.


Men hur fungerar då flerfärgad tandkräm?

Nyckeln till svaret ligger i tandkrämens viskositet. En tub med schampo eller ketchup hade inte kunnat göras flerfärgad. De ämnena har en viskositet med egenskaper som betecknas som Newtonska. Det innebär att flödet ur tuben ligger på skalan mellan fritt rinnande, utan tryck, till att flödet ökar med trycket. Tandkräm däremot, har en viskositet som betecknas som Binghamsk. Det innebär att det krävs ett givet tryck innan tandkrämen övergår från att vara i ett plastiskt (fast) tillstånd till att bli ett elastiskt material. Detta tryck är tillräckligt högt för att lagren av färgad tandkräm inte ska blandas i tuben. När trycket på tuben är högt nog för att tandkrämen ska bli elastisk får alla lager i tuben en lika proportionell fördelning av flödet ut genom tubens mynning.

Samma förutsättningar gäller för maskinerna som fyller tuben med de olika lagren. Även om fyllningen görs samtidigt via parallella munstycken måste varje lagers tryck och flöde till tuben styras med mycket hög precision. Norden Machinerys maskiner kan hantera fyllning med upp till fyra olika färger per tub. Därför krävs det att ett stort antal parametrar är korrekt inställda för att få till den upplevelsen som vi slutkonsumenter förväntar oss när vi ska borsta tänderna.

Vi bjuder på ett kostnadsfritt rådgivningsmöte

Vi är experter på industriell digitalisering, om hur man kan bli datadriven och hjälper dig gärna att nå framgång.

We use cookies to make the website work in a good way for you.
By continuing to browse, you agree to that we use cookies. What are cookies?