Oee och hur du utvecklar funktioner i rätt ordning

Om Connectitude

På Connectitude är vi experter inom industriell digitalisering. Vår produkt har verktygen för att bli datadriven och flexibiliteten för att passa just era unika behov, maskiner och produktion.

Denna artikel handlar om oee och att komma i mål med dina mastodont projekt utan att falla på målsnöret. I våra tidigare artiklar om innovativa maskintillverkares vardag på sin eftermarknad (länkar till hela serien finner ni längst ner) har vi beskrivit vilka verksamhetssystem som behövs för att hantera sin eftermarknad effektivt. Här berättar vi hur du kommer i mål med ditt eftermarknadssystem och likaså hur dina uppkopplade maskiner kommer göra en stor del av arbetet i systemen åt dig. Vi har också sett till att maskinernas data nu kan hämtas från styrsystemen för att sparas smart och lättåtkomligt i en molntjänst med stort utbud av verktyg och funktioner. Så vad kan gå snett nu när all infrastruktur är på plats och det bara är användarfunktioner och gränssnitt kvar att utveckla?

Faktum är att det är i denna fas som 76% av alla IIoT-projekt havererar. Den vanligaste orsaken är att det i detta skede kommer in många kravställare. För att alla ska bli nöjda tillåts projekten svälla i storlek. Lösningen tar sedan så lång tid att färdigställa att den inte längre är relevant vid leveransen.

Denna artikel handlar om hur du kan undvika mastodontprojekten eller att snubbla på mållinjen för att du utvecklar dina funktioner i fel ordning. Här följer några nyttiga tips från våra egna erfarenheter och lärdomar.

 

Genomför större utvecklingsprojekt med en lagom dos demokrati

De två ytterligheterna för styrningen av ett projekt är en total diktatur där endast en väldigt liten grupp har insyn i projektet, och motsatsen absolut demokrati. I den första extremen finns det en överhängande risk att personalen känner sig överkörd och påtvingade ännu ett nytt system de inte önskat sig eller ser nyttan av.

I en absolut demokrati finns en lika stor risk att projektet fastnar i små detaljfrågor som färgval av kommandoknappar. Likaså att olika intressenter tillåts designa helt egna dellösningar som inte skapar en bra helhet när de ska fogas samman.

  Balansgången är inte så svår om du tänker att demokrati gör sig bäst för de stora och generella besluten för lösningen. En styrgrupp för projektet bör ha med representanter från alla större avdelningar som ska använda lösningen. Dels för att bevaka så att deras intressen kommer med i planerna, dels som en kommunikationslänk tillbaka till den egna avdelningen om hur projektet går och vilka beslut som tagits.

 

Håll första versionen enkel men ha tydliga och mätbara effektmål för OEE

Om inte basfunktionerna är på plats och är stabila blir det svårt att lita på resten. I ett långsiktigt digitaliseringsprojekt är det därför inte fel om första versionen bara har några få men väl utvalda funktioner. De kan till och med utformas på en ganska grundläggande nivå, så länge design och användarvänligheten uppfattas som lovande.

Lägg förväntningarna rätt genom att dela in projektet i tydliga etapper. Skapa lika tydliga, rimliga mål för varje etapp, där nyttan ska vara uppenbar och relevant för alla. Kanske den uppkopplade maskinens nya integration mot PLM/PIM och CRM ska ha olika mål för varje avdelning, såsom:

 • Service: Andelen felskickade reservdelar ska minska från 20% till 10%
 • Support: Antalet frågor om manualer och instruktioner ska minska med 30%
 • Försäljning: Datadrivna säljtips ska ge 20% fler direktavslut än traditionella ringlistor
 • Pilotkund: Andel stilleståndsdagar pga väntan på reservdelar ska halveras
Kan du räkna om mjuka värden till pengar? Den som tar projektnotan lägger ut i kronor och vill kunna mäta avkastningen i samma enhet.

 

Involvera gärna en kund i projektet

Dina kunders ansvariga för produktion, underhåll och kvalitet kommer troligtvis vara lika intresserade av att kunna mäta förbättringar och minska tiden för manuell rapportering, som dina egna kollegor. I vår erfarenhet stör denna typ av projekt inte kundens produktion nämnvärt, så det brukar inte vara svårt att hitta pilotkunder.

 

Prioritera turordningen för utveckling av funktioner enkelt men metodiskt

En ny funktion måste ge någon form av värde. OEE, att tjäna mer pengar och spara tid är uppenbara värden som prioriteras högt i de flesta verksamheter. Det kan vara lite svårare att sätta ett mått på hur tråkig en arbetsuppgift är eller obehaget av att inte kunna lita på siffrorna i en rapport.

En enkel metod som har hjälpt flera av våra kunder att göra mer rationella och förankrade val är att bygga en urvalsmatris och rösta med hjälp av fritt valda värdekategorier. Här är ett fiktivt exempel på hur den kan användas:

En av tre föreslagna funktioner ska väljas ut av styrgruppen för nästa etapp:

 • Videosupport med inbyggda ritverktyg, som underlättar kommunikationen med kunden
 • Gränssnitt för smarta klockor till systemets viktigaste larmfunktioner
 • OEE-modul som visualiserar tre centrala värden från kundernas produktion
Kom i mål med eftermarknadssystem

  Alla intressenter får rösta för funktionen där de ser största effekten för en viss värdekategori, såsom vilken funktion skulle spara mest tid. Ser du ingen tydlig effekt för en värdekategori, lägg ingen röst. När röstningen är klar räknas antal röster samman. Olika värdekategorier kan även ha olika viktning och röstpoäng. Görs detta med en utprintad matris och ”spelmarker” i papper som satsas inför resten av gruppen så tänker deltagarna vanligtvis till lite extra innan de lägger sin röst. Mer allvar genom lekfullt format.

 

Återanvänd gärna funktioner och design, men skräddarsy informationen i ditt eftermarknadssystem

I en molnlösning där användarna når sina verktyg genom en webbportal är det vanligt att man bygger upp dashboards och arbetsvyer med hjälp av olika modulära funktionsblock. Som ibland kallas widgets. En dashboard ska ge en snabb överblick över statusen på de viktigaste värdena för en yrkesrollDär är widgetsen oftast diagram, trender och rankinglistor. I en arbetsvy placerar man andra typer av widgets som chattar, dokumentarkiv, serviceboken, analysverktyg för jämförelser etc.

Kom i mål med ditt eftermarknadssystem
En dashboard med många olika typer av widgets. En ovan användare riskerar drunkna i för mycket information. Tänk mer instrumentbräda för en bil än för en Boeing 767 i första versionen av en dashboard.

 Med molnplattformens inbyggda funktioner för att hantera användare blir det möjligt att detaljstyra rättigheter till olika widgets. Du kan också avgränsa rätten till information i en widget såsom att en säljare bara får upp sina kunders maskiner i en lista. När vi säger att det är viktigt att varje roll ska ha verktyg som är optimerade för arbetsuppgifterna betyder inte detta att de måste ha helt unika widgets. Försök istället att återanvända samma widgets för många olika roller. Se bara till att de endast visar data som är relevanta för rollen.

 

För bästa OEE, slarva inte med testningen, ta hjälp av proffs

För de flesta som köper in stödresurser till ett digitaliseringsprojekt så är det sällan någon diskussion kring estimatet för antal timmar avseende systemarkitekt och utvecklare. Det är mycket vanligare att rollerna projektledare, interaktionsdesigner och testare hamnar under luppen. Om vi håller oss till funktionen testning så är sluttestning inför leveransgodkännande en stor risk för trista surdegar.

De flesta projektköpare är inte vana vid metodiskt eller automatiserat testande. Att ”klicka runt” lite godtyckligt är aldrig bra nog. Om fel och buggar upptäcks senare så blir det konflikter som tar tid och energi. Detta gäller både i projekt med fastpris och med löpande nota, skillnaden är bara vilken part som knorrar mest. Ta in erfaren hjälp som testar metodiskt och som neutralt bedömer vad som är acceptabla brister och inte.

Denna artikel handlar om oee och att komma i mål med dina mastodont projekt utan att falla på målsnöret.
Varför det kan löna sig att ta in proffs inom design behöver vi nog inte förklara. I Spanien anlitades en församlingsmedlem till att gratis restaurera Jesusikonen till vänster. Resultat till höger blev i alla fall en viral succe.

 

Inför ert nästa steg

Vill du ha fler tips när det gäller OEE eller kanske få hjälp med att hålla en workshop om hur ditt företag ska prioritera funktioner mer metodiskt? Kontakta oss!

 

Missa inte fortsättningen på denna artikelserie – Prenumerera!

Artikelserien om innovativa maskintillverkares vardag på sin eftermarknad såhär långt:

 1. Kostnaderna du ska undvika på eftermarknaden
 2. Därför är systemstödet bristfälligt kring eftermarknaden
 3. Tjäna mer pengar på din eftermarknad med uppkopplade maskiner
 4. Så gynnas din eftermarknad av en datadriven servicebok
 5. Så ökar ni omsättningen på er eftermarknad med digitala säljare
 6. Oee och hur du utvecklar funktioner i rätt ordning (denna)
 7. (Prenumerera)

Vi bjuder på ett kostnadsfritt rådgivningsmöte

Vi är experter på industriell digitalisering, om hur man kan bli datadriven och hjälper dig gärna att nå framgång.

We use cookies to make the website work in a good way for you.
By continuing to browse, you agree to that we use cookies. What are cookies?