Undvik orosmolnen för din IIoT data

Om Connectitude

På Connectitude är vi experter inom industriell digitalisering. Vår produkt har verktygen för att bli datadriven och flexibiliteten för att passa just era unika behov, maskiner och produktion.

Många har fått dyrköpta lärdomar

Den senaste tiden har vi blivit kontaktade av ett antal upphandlingskonsulter inom industriell IoT. Att denna typ av tjänst nu finns och nyttjas säger i sig självt att marknaden börjar bli mer mogen. Beställarna har senaste året fått en mycket mer tydlig bild av vilka funktioner de förväntar sig av plattformarna. Det intressanta i samtalen är att en stor andel av frågorna vi fått gäller teknikaliteter hur lagring, trafikstyrning av data och diverse olika filter hanterades i vår plattform. Vår analys av detta är att det finns en ökande oro för de löpande kostnaderna i olika molnlösningar. Det ligger i linje med liknande erfarenheter som vi får beskrivna från flertalet industriföretag som hört av sig till oss. Kostnaderna för deras molntjänsterna för IIoT data har i många fall blivit betydligt högre än i de initiala kalkylerna. Framförallt är det trafikavgifter och kostnader för filterfunktioner som hamnat över budget.

Hur sänker du lättast kostnaden för dina molntjänster?

Det beror till stor del på hur den tekniska lösningen har utformats. IIoT-plattformar som helt bygger på att utnyttja så mycket av molnleverantörens egna funktioner har svårare att påverka sina löpande kostnader. Har du en lösning där logik, filter och analys kräver specifika tjänster med ett rörligt pris per transaktion, då kan hela plattformen kräva en översyn. Är lösningen mer flexibel över hur data kan styras, lagras och bearbetas handlar det mer om en inventering och prioritering av flödet på din data.

Våra sju bästa tips hur du sparar pengar

1. Undvika frestelsen att låta all IIoT data åka första klass

Majoriteten av alla lösningar för IIoT nyttjar i olika grad tjänster från stora leverantörer av molnkraft. Det gör vi själva också. Microsoft, Amazon, IBM med flera erbjuder ett stort sortiment av tjänster i sina jättemoln. Det är exempelvis olika varianter av lagring, filtrering, analys och de digitala grindvakter som kontrollerar att data kommer från en behörig källa och i rätt format. Då är det lätt att frestas till att sända alla data till tjänster med absolut bäst prestanda och störst funktionsdjup. När man gör ett pilotprojekt med en maskin och ett fåtal utvalda signaler kan prisskillnaderna mellan alternativen kännas som kaffepengar. Glöm då inte att räkna på det kompletta scenariot. Beräkningen är lätt att göra då kostnaderna ofta skalar helt linjärt utifrån antalet signaler molntjänsten hanterar. Mängdrabatter ligger inte i fokus för leverantörernas affärsmodell.

2. Börja med att städa upp på lokal nivå

Enheten som samlar ihop data från dina maskiner, sensorer med mera och skickar dem vidare till molnet kallas oftast för gateway. Ju smartare mjukvara din gateway har för att filtrera och paketera den data som skickas, desto lägre molnkostnader kommer du att kunna få. Även om ett visst värde måste mätas varje sekund är det kanske inte nödvändigt att skicka denna data vidare till molnet varje sekund. I en smart gateway kan du själv ställa in kriterier och så kallade deadbands om att data endast ska skickas till molnet om värdet ändras en viss procent eller når en given gräns. Data av olika prioritet kan också sändas till ett urval av tjänster i molnet med optimerat förhållande mellan pris och prestanda.

3. Skicka stora paket till molnet

I molntjänsten kommer alla skickade IIoT datapaket först till en så kallad IoT-hub. Det är en tjänst som lättast kan beskrivas som grindvakten eller postterminalen för din data. Där kontrolleras varje datapaket så att det har skickats säkert och att innehållet är i rätt format för kommande hantering. Varje paket har en transaktionskostnad som i stort sett är den samma för små och stora paket. Är din lokala gateway smart kan den sampacka din data till större paket. Likaså kan den välja att paket med sekundärdata skickas mindre ofta eller först när ett paket uppnått en viss storlek.

Det är en hård strid om grindslantarna även i den digitala världen. Du själv behöver inte betala lika mycket om dina datapaket kan samåka till molnet.

4. Filtrera och beräkna din IIoT data innan molnet

Molntjänsterna har vanligtvis kraftfulla funktioner för att hantera din data efter olika villkor som du sätter upp. Att data med bilder sorteras eller till och med analyseras, att alarmkoder och särskilda händelser startar olika processer och så vidare. Återigen kan dessa tjänster vara riktigt bra och värda att nyttjas, men det blir trots allt lägre kostnader om man kan göra viss del av filtreringen redan på lokal nivå. För exempelvis alarm kan det också vara mer säkert om övervakningen av larmnivåerna sker på en lokal nivå.

I Connectitude IIoT Platform finns ett stort antal datafilter, funktioner för beräkningar och hantering av händelser redan i den lokala mjukvaran. I molnet kostar dessa tjänster per beräkning och kräver dessutom att alla datapunkterna för beräkningen redan finns lagrade i molnet. Vårt mantra är här att du så gott det går, ska undvika att skicka redundant data till molnet.

Ett enkelt räkneexempel från ett av våra kunduppdrag:

En maskin var uppkopplad dygnet runt. Maskinen skickade kontinuerligt signaler en gång per sekund med värdet om den var i drift eller inte. Ibland användes maskinen inte alls i skiftet mellan 00:00 och 08:00. Det betyder att ca 28 800 paket med data skickades till IoT-huben under dessa åtta timmar. Dessutom gick alla paketen vidare genom ett filter som tolkade signalen med regeln att O= Maskin AV och 1=  Maskin PÅ. I vår lösning skickade kundens lokala gateway endast en signal när statusen ändras för AV och PÅ. Skillnaden mellan 2 transaktioner för data i molnet jämfört med 57 600 innebär en besparing av exakt samma storlek. Välj därför din IIoT-lösning med stor vikt på vilka lokala filter och funktioner som kan minimera nyttjandet av molntjänster.

5. Kostnadsoptimera din lagring av data…

När du röjer hemma har du, troligtvis, möjlighet att sortera dina saker på olika sätt. Du kan sätta finporslinet i kökets vitrinskåp, men det kanske inte är en optimal lösning för att förvara gamla tröjor och skor. För dessa kan en svart plastsäck i källarförrådet med texten ”diverse kläder 2001-2015” skrivet på en bit maskeringstejp vara gott nog. Inte riktigt lika tillgängligt, men lagringskostnaden är väsentligt lägre.

Molnen erbjuder motsvarande skalor av alternativ för lagring av din IIoT data, med olika pris och prestanda. Den data som är riktigt het för stunden vill du nog helst kunna använda i analyser och rapporter utan dröjsmål medan överseendet kanske är större om det tar en sekund eller två att summera tidigare års data. Lagra din data efter aktualitet och utnyttja att flesta molntjänster erbjuder automatisk och tidstyrd migrering av data mellan olika lagringsalternativ ju mer den svalnar.

6. … med lägsta nivå av kompromiss

I alternativen som mest påminner om analogin ”källarförvaring” (Blob Storage, Data Lakes etc) har vi på Connectitude jobbat hårt med att höja prestandan. Genom att skapa virtuella partitioner och smartare märkning av data kan de billigare alternativen bli väsentligt lättare och snabbare att hitta rätt i. Lite som att vi har skapat ett bra koordinatsystem för hela källaren. Vi har tydliga innehållsförteckningar och tidsaxlar i överst i varje plastsäck. Det blir en smidigare lösning än att läsa texten på samtliga säckar i källaren och plocka ut hela innehållet i säcken där plagget du söker borde finnas.

Några av lagringsalternativen som erbjuds i Microsoft Azures molntjänster.

7. Låt tiden hjälpa dig att hålla ordning på din IIoT data

Just tidsaxlar är centralt för snabb behandling av just stora mängder maskin- och sensordata. Traditionella SQL-databaser har sina förtjänster för att ha data i tabeller med inbördes kopplingar till varandra, men mätdata för IIoT-ändamål har nästan alltid har tid som gemensam nämnare. Då ger databaser som är strukturerade efter tidserier tre stora fördelar. Mindre mängd data behöver sparas för att ge samma eller bättre information och data skrivs eller läses snabbare mot en tidserie än mot ett traditionellt kluster av tabeller. Stödet för stora beräkningar och summeringar över en längre tidsperiod imponerar också vid jämförelser av prestanda.


Vi hjälper gärna dig att optimera och trimma pris och prestanda i din befintliga molnlösning för IIoT data. Letar du efter en ny lösning kan vi också visa vilka möjligheter Connectitude IIoT Platform ger dig. Med den kan du enkelt skräddarsy dina signalflöden både lokalt och till molnet. Fyll i formuläret och föreslå en tid som passar för ett möte på Skype eller IRL.

 

Vi bjuder på ett kostnadsfritt rådgivningsmöte

Vi är experter på industriell digitalisering, om hur man kan bli datadriven och hjälper dig gärna att nå framgång.

We use cookies to make the website work in a good way for you.
By continuing to browse, you agree to that we use cookies. What are cookies?