Connectitudes värdegrunder

Vi övertygade om att vår resa framåt är med en platt organisation där alla är delaktiga och tar ansvar. Den som är bäst lämpad att ta ett beslut har också mandat att göra det – och detsamma gäller att prova saker: om det inte går som man tänkt, är man en erfarenhet rikare.

Våga prova – framför analysera och planera
Två saker som utmärker oss som företag är att vi växer enormt mycket just nu, men framför allt banar vi väg för en industriell revolution. Ska vi ligga i främsta ledet så måste vi gå utanför vår bekvämlighetszon och pressa oss lite mer än vad som känns tryggt.

Skapa värde – inte enbart lösningar
Det gäller att hitta det enklaste sättet att lösa kundens problem. Det kan betyda att vi får utbilda kunden istället för att utveckla mjukvara eller komma på ett sätt att hantera problemet istället för att lösa det. Ett sätt att skapa värde kan vara att lösa kundens problem på ett sätt som överträffar deras förväntningar.

Respektera varandra – så skapar vi en arbetsplats där vi lyfter varandra
Våra olikheter är vår styrka. Vi har allt från utvecklare och interaktionsdesigners till grafiska designers och testare.  Alla våra kollegor jobbar här för att de bidrar med något. Sätt dig bredvid någon du inte känner så bra och ta reda på vad deras styrkor är.

Var hjälpsam – teamets mål är viktigare än dina egna
Vi kan inte växa som företag och som team – om vi inte sätter varandra på första plats. Hellre lösa ett problem tillsammans än att misslyckas med två individuellt.