Connectitude IIoT Platform™

Expressions & Logic

Gör beräkningar och omvandlingar. Pussla i formler eller använd .NET-kod.

◦ Skapa beräkningar och logiska villkor i Blockly-inspirerat verktyg.

◦ Beräknade värden kan användas i plattformens alla funktioner.

◦ .NET-kod för beräkningar kan infogas i funktionen Logic.

Använd dina data i plattformen för onlineberäkningar. Skapa nya parametrar, konvertera enheter för mätvärden, beräkna verkningsgrader, lägg till kilowattpriser mm. Busenkelt.

●     Pussla snabbt ihop dina mätvärden, olika faktorer och grundläggande matematiska funktioner genom grafiska block.

●     Använd logiska uttryck som IF, <,>, TRUE, FALSE, THEN för t.ex alarmvillkor med många parametrar och olika alternativ för åtgärder.

●     Kopiera in färdig . NET-kod som utför beräkningar, valideringsfunktioner med plattformens värden genom funktionen Logic.