En renare livsmedelsprocess med mindre kemikalier

Om Connectitude

På Connectitude är vi experter inom industriell digitalisering. Vår produkt har verktygen för att bli datadriven och flexibiliteten för att passa just era unika behov, maskiner och produktion.

Lagafors från Laholm är specialister på att utveckla och producera rengöringsmaskiner för livsmedelsindustrin. Deras största anläggningar kallas Central Cleaning Systems. I systemets centrala del finns pumpar, ventiler, vattenvärmare och behållarna för olika tillsatskemikalier. Från denna distribueras vatten, skumtvättmedel och desinfektionsmedel med mera till en hel produktionsanläggning genom dedikerade rörsystem.

 

 

Kostnadseffektivitet och spårbarhet i fokus

För Lagafors kunder är hygienen i produktionen extremt viktigt. Likaså spårbarheten av hur olika maskiner och arbetsytor har rengjorts och steriliserats inför tillverkningen av en given serie eller batch. Samtidigt vill kunderna också kunna minska användningen av vatten, tvättskum och energi i sin rengöring med hänsyn till miljö och kostnader.

 

Molntjänster inget nytt för Lagafors

Lagafors har länge utvecklat en egen lösning, LogTrace System (LTS) , för insamling av mätdata från sina maskiner. Lösningen baseras bland annat på hårdvaror och molntjänster från HMS Networks. Ewon Flexy är den fysiska gateway som samlar och skickar maskindatan till molntjänsten Ewon Talk2M.

Ewon Flexy är en modulär hårdvara för komma åt data från maskiner och sensorer.

 

Mindre risk att välja nyckelfärdig lösning

Talk2M är primärt en molntjänst för mellanlagring och distribution av data. Den har inga egna verktyg för exempelvis visualisering och analys. Lagafors behövde mer kraftfulla verktyg för analys och rapportering. Först var deras tanke att utveckla dessa verktyg med egna resurser. Då tipsade HMS Networks dem att istället börja med att utvärdera Connectitude IIoT Platform™ eftersom de flesta önskade funktionerna redan finns i vår lösning.

 

Så enkelt är det att ansluta

Det tar Lagafors endast 2 minuter att koppla upp och konfigurera en ny kund i Connectitude IIoT Platform™.

 

Omedelbara effekter

Genom att sända data vidare till Connectitude IIoT Platform får Lagafors och deras kunder en helt ny användarportal med ett tjugotal färdiga moduler. Utöver mer kraftfulla funktioner för alarm och övervakning i realtid, kan kunderna nu prenumerera på färdiga rapporter med trender och jämförelsetal mellan olika skift och produktionsenheter. Som effekt av en bättre överblick av processerna har kunderna minskat sin förbrukning av olika resurser, såsom vattenförbrukning, med 10 – 40%.

 

Bonuseffekter för personalen

Utbildningsbehov inom personalgrupperna blivit lättare att identifiera och många medarbetare känner sig mer delaktiga i företagets lönsamhet när deras insatser och påverkan av olika kostnader för rengöringen kan presenteras och följs upp.

 

Framtiden kräver ännu smartare maskiner

För Lagafors var detta även ett stort steg mot deras ambitioner inom Machine Learning och förebyggande underhåll. Produktchef Martin Johansson ser teknikens fördelar ur ett kundperspektiv om varje maskin kan säga till i förväg när den behöver ompyssling:

”Vi vill nu kunna dra nytta funktionerna för Machine Learning i Connectitude IIoT Platform™. Främst för att mer exakt kunna förutsäga den optimala tiden för underhållsintervall och för byten av vitala delar på varje maskin. Det är ett viktigt steg för att sänka kostnaderna och undvika produktionsstopp för våra kunder.”

 

Fungerar direkt på alla befintliga installationer

Eftersom all nödvändig data redan strömmas och lagras i Talk2M, krävdes ingen ny infrastuktur eller hårdvara på plats hos Lagafors kunder. Lösningen blev istället att vi byggde en säker och smidig API-koppling mellan våra egna och HMS Networks molntjänster. Det innebär att all ny, eller redan, insamlad data kan visualiseras, analysera och bearbetas via funktionerna i Connectitude IIoT Platform™.

 

Ewon Argos är en liknande lösning som Ewon Talk2M

HMS Networks har en ytterligare molntjänst, som heter Ewon Argos. Den används oftast i kombination med Ewon Netbiter som, liksom Ewon Flexy, är en hårdvara för uppkoppling av maskiner. Argos har egna funktioner för visualisering av maskindata men Connectitude IIot Platform™ tillåter mer kundunika anpassningar och har fler moduler. Därför skapade vi även en koppling för Argos.

 

Kom igång helt gratis!

Har du redan eller planerar du att använda Ewon Flexy eller Ewon Netbiter för att koppla upp dina maskiner och sensorer? Kontakta oss eller skapa en gratisversion av Connectitude IIoT Platform™ för att uppleva våra extra funktioner som du kan lägga till i din IIoT-portfölj.

Vi bjuder på ett kostnadsfritt rådgivningsmöte

Vi är experter på industriell digitalisering, om hur man kan bli datadriven och hjälper dig gärna att nå framgång.

We use cookies to make the website work in a good way for you.
By continuing to browse, you agree to that we use cookies. What are cookies?