Få full kontroll och överblick med ett enda system

Samla all driftsdata i en modern och märkesoberoende plattform. Dela utvald information med hyresgästerna i realtid.

 

Förenkla och effektivisera din verksamhet

Samordna
Få data från DUC.ar och mätare av olika fabrikat i ett gemensamt format.
Optimera
Få prognoser för värme- och kylbehov etc beräknat på nuvärden och historik.
Agera proaktiv
Få notiser när olika värden riskerar bli kritiska eller har onödigt hög förbrukning.

Flexibel och funktionsrik – anpassad till dina behov

Predictions
Energioptimering och träffsäkra prognoser beräknade på historisk data för många variabler .
Process view
Skapa 3D-modeller och 2D-skisser snabbt och enkelt med bildobjekt och aktuella mätvärden.
Alarms and Events
Arbetsschema och behörighet styr larm till rätt person. Delegera och få uppdateringar om åtgärder.
Trends
Zooma in på datakurvor i tidsaxlar. Jämför olika perioder och fastigheter med varandra och hitta avvikelser.
Reports
Skapa snygga rapporter, kopplade till mätdata. För internt bruk eller som faktureringsunderlag.
Manual events
Registrera manuella insatser för nyttig data om ärenden per objekt och tiden för åtgärder etc.
Documents
Publicera eller uppdatera dokument samtidigt och säkert för alla berörda anställda och hyresgäster.
Collaborate
Samla ärenden, konversationer, filer för specifika hyresobjekt och processer i delade arbetsytor.
Industrial Protocols
Plattformen är kompatibel med DUC.ar, PLC.er och givare etc med olika fältbussprotokoll
Dashboards
Presentera relevant information på rätt sätt för olika intressenter, med säker behörighetsstyrning.
Integration
Omfattande API.er för säker överföring av data till externa system för exempelvis hyresfakturering.
Trådlösa enheter
Stöder kommunikation med trådlösa sensorer och hårdvaror via Wi-Fi, BLE, LoRa och mer.