Få full kontroll och överblick med ett enda system

Samla all driftsdata i en modern och märkesoberoende plattform. Dela utvald information med hyresgästerna i realtid.

Samordna

Få data från DUC:ar och mätare av olika fabrikat i ett gemensamt format.

Optimera

Få prognoser för värme- och kylbehov etc beräknat på nuvärden och historik.

Agera proaktiv

Få notiser när olika värden riskerar bli kritiska eller har onödigt hög förbrukning.

Flexibel och funktionsrik – anpassad till dina behov

FUNKTIONER

Prognoser

Energioptimering och träffsäkra prognoser beräknade på historisk data för många variabler

FUNKTIONER

Processvyer

Skapa 3D-modeller och 2D-skisser snabbt och enkelt med bildobjekt och aktuella mätvärden.

FUNKTIONER

Alarms and Events

Arbetsschema och behörighet styr larm till rätt person. Delegera och få uppdateringar om åtgärder.

FUNKTIONER

Trends

Zooma in på datakurvor i tidsaxlar. Jämför olika perioder och fastigheter med varandra och hitta avvikelser.

FUNKTIONER

Få full kontroll och överblick med ett enda system

Rapporter

Skapa snygga rapporter, kopplade till mätdata. För internt bruk eller som faktureringsunderlag.

Manual händelser

Registrera manuella insatser för nyttig data om ärenden per objekt och tiden för åtgärder etc.

Dokument

Publicera eller uppdatera dokument samtidigt och säkert för alla berörda anställda och hyresgäster.

Samarbeta

Samla ärenden, konversationer, filer för specifika hyresobjekt och processer i delade arbetsytor.

FUNKTIONER

Industrial Protocols

Plattformen är kompatibel med DUC.ar, PLC.er och givare etc med olika fältbussprotokoll

FUNKTIONER

Dashboards

Presentera relevant information på rätt sätt för olika intressenter, med säker behörighetsstyrning.

FUNKTIONER

Integration

Omfattande API.er för säker överföring av data till externa system för exempelvis hyresfakturering.

FUNKTIONER

Wireless devices

Stöder kommunikation med trådlös sensorer och hårdvaror via Wi-Fi, BLE, LoRa och mer.

We use cookies to make the website work in a good way for you.
By continuing to browse, you agree to that we use cookies. What are cookies?