Alarm Manager

Få larm och instruktioner för åtgärder, innan skadan är skedd.

Connectitude IIoT Platform™

Agera på dina alarm direkt och följ rekommenderade rutiner.

Delegera alarm manuellt eller via förinställda flöden.

Få överblick på dina larm, deras responstider och åtgärder.

Det är enkelt att ställa in olika larmnivåer på dina värden. Du kan även kombinera flera parametrar i ett villkor för varningar. Koppla varningar till givna arbetsflöden. Följ upp responstider och de åtgärder som vidtas av personalen i larmkedjorna.

 

SKAPA NOTIFIERINGAR FÖR DET MESTA

Få bekräftelser när en produktionscykel är klar, få varningar när viktiga värden har en negativ trend. Kombinera händelser och mätvärde värden och skapa dina egna villkor för varningar.

 

DELEGERA ÅTGÄRDER OCH AVISERINGAR

Bekräfta om du agerar på ett larm eller delegera vidar manuellt. Automatiserade larmflöden kan optimera delegeringa utifrån kompetenser, geografisk position och arbetsschema.

 

ANALYSERA ORSAKERNA TILL LARM

Dina olika larmkoder kan även ses i histogrammen i modulen Trends. Få en grafisk bild över mönster och avvikelser i olika värden före och efter larm och händelser.

We use cookies to make the website work in a good way for you.
By continuing to browse, you agree to that we use cookies. What are cookies?