Connectitude IIoT Platform™

Values

Att vara uppdaterad är att vara förberedd. Få full kontroll med realtidsvärden.

◦  Rätt data när och där den behövs.

◦ Gruppera data i vyer för snabbare överblick.

◦ Skapa enkelt beräkningar och enhetsomvandling.

Växla enkelt mellan dina vyer av utvald data. Mätvärden och beräknade nyckeltal i realtid ger snabb överblick och raka svar på om allt är okej eller om något bör ageras på.

●     Ha alltid rätt data
Åtkomsten till data regleras exakt för olika användare och roller. Användaren kan själv söka, välja , beräkna och gruppera efter sina behov och preferenser.

●     Ordna dina värden i grupper
Med många parametrar att följa, kan du enkelt gruppera dem efter tema eller prioritet. Lätt att växla mellan grupperna i mobilen.

●     Beräkna nya parametrar
Skapa snabbt beräknade värden och enhetsomvandlingar. Kombinera dina parametrar med matematiska funktioner i ett Blockly-inspirerat verktyg.