Values

Att vara uppdaterad är att vara förberedd. Få full kontroll med realtidsvärden.

Connectitude IIoT Platform™

Rätt data när och där den behövs.

Gruppera data i vyer för snabbare överblick.

Skapa enkelt beräkningar och enhetsomvandling.

Växla enkelt mellan dina vyer av utvald data. Mätvärden och beräknade nyckeltal i realtid ger snabb överblick och raka svar på om allt är okej eller om något bör ageras på.

 

HA ALLTID RÄTT DATA

Åtkomsten till data regleras exakt för olika användare och roller. Användaren kan själv söka, välja , beräkna och gruppera efter sina behov och preferenser.

 

ORDNA DINA VÄRDEN I GRUPPER

Med många parametrar att följa, kan du enkelt gruppera dem efter tema eller prioritet. Lätt att växla mellan grupperna i mobilen.

 

BERÄKNA NYA PARAMETRAR

Skapa snabbt beräknade värden och enhetsomvandlingar. Kombinera dina parametrar med matematiska funktioner i ett Blockly-inspirerat verktyg.

We use cookies to make the website work in a good way for you.
By continuing to browse, you agree to that we use cookies. What are cookies?