Stoppanalys

Analysera stopp i realtid för vassa insikter

Stoppanalysfunktion

Vår stoppanalysfunktion ger er en omedelbar överblick över produktionsstörningar.

När ni justerar parametrar eller när ny data tillförs, uppdateras analysen i realtid.

Tillämpa insikterna från vår stoppanalys för att effektivisera er produktion. Genom att förstå och agera på realtidsdata, kan ni minimera stilleståndstid och optimera produktionsflödet.

Detaljerad stoppanalys för ökad produktionsinsikt

Vår stoppanalysfunktion ger er en omedelbar överblick över produktionsstörningar. Den är intuitiv och ger er möjlighet att snabbt identifiera vilka stopp som är mest frekventa och analysera underliggande orsaker. Detta är kritisk information som behövs för att systematiskt förbättra er produktionsprocess.

 

Dynamisk datauppdatering i realtid

När ni justerar parametrar eller när ny data tillförs, uppdateras analysen i realtid. Detta innebär att ni alltid har tillgång till den senaste informationen, vilket är avgörande för att kunna agera proaktivt och fatta bra beslut baserade på aktuell data.

 

Gräv djupare för att finna orsaker

Genom funktioner liknande sk pivottabeller (men enklare att använda) kan ni enkelt segmentera och korsanalysera data för att identifiera mönster och beroenden. Det ger er verktygen för att inte bara reagera på stopp, utan även för att förutse och förebygga framtida händelser. Dessa möjligheter gör att ni får kraften av sk BI-verktyg direkt i Connectitude OEE men slipper omständlig export av data och de fördröjningar det innebär.

Optimera med skräddarsydda rapporter

Vår plattform tillåter er även att skapa anpassade rapporter som hjälper er att kontinuerligt följa upp och förbättra produktionsprocesserna. Med dessa rapporter kan ni spåra förändringar över tid och mäta effekterna av genomförda åtgärder.

 

Direktredigering för korrekt data

Ibland stämmer inte datan helt och hållet eller saknas, och då är det viktigt att snabbt kunna fylla i eller rätta till felaktigheterna. I vår stoppanalys kan ni direkt i verktyget justera, kommentera och redigera registrerade händelser. Detta säkerställer att ni alltid arbetar med korrekt och uppdaterad information, vilket är avgörande för en tillförlitlig analys.

 

Effektivisera produktionen med datadrivna insikter

Tillämpa insikterna från vår stoppanalys för att effektivisera er produktion. Genom att förstå och agera på realtidsdata, kan ni minimera stilleståndstid och optimera produktionsflödet. Connectitude OEE ger er de verktyg ni behöver för en datadriven och resultatfokuserad produktion.

We use cookies to make the website work in a good way for you.
By continuing to browse, you agree to that we use cookies. What are cookies?