Stoppregistrering

Registrera orsaken till stopp på några sekunder

Identifiera och åtgärda driftstopp effektivt

Ge era operatörer möjlighet att snabbt rapportera stopporsaker utan att det blir en börda.

När ett stopp registreras är det direkt synligt i era OEE-översikter och stoppanalyser.

Genom att förenkla processen för stoppregistrering, ökar vi sannolikheten för att korrekt data samlas in.

Snabb och enkel registrering av stopp

I produktionsmiljöer där varje sekund räknas, är det avgörande att kunna identifiera och åtgärda driftstopp effektivt. Connectitude OEE:s stoppregistrering är utformad för att göra just det – ge era operatörer möjlighet att snabbt rapportera stopporsaker utan att det blir en börda.

Vi förstår de utmaningar som operatörer står inför i krävande arbetsmiljöer. Vi har tagit vår omfattande erfarenhet och skapat en registreringsvy som inte bara är enkel att använda, utan också snabb. Med några få klick kan operatörerna registrera orsaken till ett stopp och återgå till sitt arbete med minimalt avbrott.

 

Snabbknappar

Möjligheten att ställa in snabbknappar för vissa stopporsaker sparar värdefull tid och minskar stressen för operatörerna. Dessa visas direkt i operatörsgränsnittet som ”genvägar” på stoppindikeringen och går mycket snabbt att välja.

 

 

 

Automatisk registrering

Connectitude OEE har stöd för automatisk registrering. Med hjälp av enkla regler kan exempelvis tidigare alarm från processen styra hur ett stopp klassificeras. Helt utan att operatören behöver störas.

 

Anpassningsbara orsakskategorier

Ni kan anpassa listan över stopporsaker för att spegla era specifika produktionsutmaningar, vilket gör det enklare att samla in relevant data.

 

Omedelbar feedback

När ett stopp registreras är det direkt synligt i era OEE-översikter och stoppanalyser. Det betyder att alla kan se vad som hänt, utan krångel eller fördröjningar.

 

Enklare registrering medför bättre åtgärder

Genom att förenkla processen för stoppregistrering, ökar vi sannolikheten för att korrekt data samlas in. Denna data är ovärderlig för att analysera och förstå de vanligaste orsakerna till driftstopp, vilket i sin tur leder till bättre förebyggande strategier och minskade driftstopp över tid.

We use cookies to make the website work in a good way for you.
By continuing to browse, you agree to that we use cookies. What are cookies?