Connectitude IIoT Platform™

Manual events

Enkel registrering av manuella händelser ger bättre beslutsunderlag och mer effektiva arbetsflöden.

◦ Få koll på tiden för manuella arbetsuppgifter och oplanerade händelser.

◦ Bifoga bilder, filmer och media för snabb och tydlig dokumentaion.

◦ Rapportera noterade fel och brister och följ i realtid hur ärendet hanteras.

Analysera och visualisera tiden som läggs på manuella insatser. Gör det lätt att direkt kunna rapportera in åtgärder, tider, önskemål och förslag i verksamheten.

●     Enkelt och direkt
Inte svårarare än att skicka text och bild i ett SMS. Lägg till en händelsekategori så styrs meddelandet till rätt mottagare.

●     Återkoppling i realtid
Få aviseringar från pågående ärenden. Kommentera åtgärder eller ge en smiley åt ett bra förslag.

●     Full spårbarhet
Rapportera start- och stopptider för olika aktiviteter. Lägg till ID för batch, kund, ärende e.dyl.