Manual events

Enkel registrering av manuella händelser ger bättre beslutsunderlag och mer effektiva arbetsflöden.

Connectitude IIoT Platform™

Få koll på tiden för manuella arbetsuppgifter och oplanerade händelser.

Bifoga bilder, filmer och media för snabb och tydlig dokumentaion.

Rapportera noterade fel och brister och följ i realtid hur ärendet hanteras.

Analysera och visualisera tiden som läggs på manuella insatser. Gör det lätt att direkt kunna rapportera in åtgärder, tider, önskemål och förslag i verksamheten.

 

ENKELT OCH DIREKT

Inte svårarare än att skicka text och bild i ett SMS. Lägg till en händelsekategori så styrs meddelandet till rätt mottagare.

 

ÅTERKOPPLING I REALTID

Få aviseringar från pågående ärenden. Kommentera åtgärder eller ge en smiley åt ett bra förslag.

 

FULL SPÅRBARHET

Rapportera start- och stopptider för olika aktiviteter. Lägg till ID för batch, kund, ärende e.dyl.

We use cookies to make the website work in a good way for you.
By continuing to browse, you agree to that we use cookies. What are cookies?