Analystabell

Underlätta din planering och uppföljning genom grafiska jämförelser

Skapa tydliga grafer för snabba jämförelser av dina olika produktionsenheter

Jämför maskiner och arbetslag för att hitta potential till förbättringar

Jämför resurser och utfall över tiden för prognoser och planering

Följ upp lönsamheten för olika artiklar och produktionserier

Connectitude Compare gör det enkelt att jämföra. Skapa tydliga grafer för snabba jämförelser av dina olika produktionsenheter. Jämför data mellan olika tidsperioder för en enskild produktionsenhet.

 

FLEXIBELT OCH KRAFTFULLT

Kombinera och spara egna urval av olika jämförelseobjekt. Välj vilka parametrar du vill undersöka från interaktiva listor. Presentera utfall och trender i intuitiva grafer.

 

JÄMFÖR PÅ RÄTT NIVÅ

Presentera relevanta jämförelser med rätt information och grafik för olika roller. Skapa positiv tävlingsanda i produktionen och ge specialisterna underlag för analyser och uppföljning.

 

PLANERA MED FAKTA

Hur ändras kvaliteten under juni till augusti? Vad ska vi räkna med för ledtid och nedtid för nya artiklar? Jämför historiska data ur olika perspektiv för smartare planering.

We use cookies to make the website work in a good way for you.
By continuing to browse, you agree to that we use cookies. What are cookies?