Integrerad BI

Hitta orsaken till svårlösta problem

Connectitude OEE:s integrerade Business Intelligence (BI)

Vårt system samlar inte bara viktig produktionsdata som takt och stopp, utan låter er även fånga och analysera ytterligare parametrar som är avgörande för era processer.

Våra inbyggda BI-verktyg ger en omedelbar insikt direkt i användargränssnittet, utan krånglet av att exportera till externa system.

Eftersom Connectitude OEE uppdaterar analysen i realtid så kan ni se hur ny information påverkar direkt då den samlats in.

Djupdyk i Data med Integrerad Business Intelligence

Att förstå och lösa produktionsproblem kan vara komplicerat. Det är här Connectitude OEE:s integrerade Business Intelligence (BI) kommer in i bilden. Vårt system samlar inte bara viktig produktionsdata som takt och stopp, utan låter er även fånga och analysera ytterligare parametrar som är avgörande för era processer.

Man behöver inte vara dataexpert för att kunna utforska och förstå komplexa samband i produktionsdatan med Connectitude OEE. Våra inbyggda BI-verktyg ger en omedelbar insikt direkt i användargränssnittet, utan krånglet av att exportera till externa system. Det innebär att ni kan identifiera, förstå och rätta till även de mest svårlösta problemen.

 

Realtidsanalys för snabb respons

Eftersom Connectitude OEE uppdaterar analysen i realtid så kan ni se hur ny information påverkar direkt då den samlats in. Denna snabba feedbackloop säkerställer att ni drar rätt slutsatser och skapar även förståelse för vilka justeringar och förbättringar som gör verklig skillnad. Helt enkelt ett hjälpmedel som håller er produktion på topp, minimerar avbrott och optimerar prestanda.

 

Analysmöjligheter:

Snabba grafer för översikt Med Connectitude Compare kan ni snabbt skapa grafer för att jämföra era produktionsenheter. Det gör det enkelt att identifiera var förbättringar kan göras.

Jämför för att förbättra Analysera hur olika maskiner och team presterar mot varandra. Genom att jämföra era resurser och resultat över tid får ni en solid bas för framtida planering och prognoser.

Analysera lönsamheten Granska lönsamheten för olika produkter och serier. Denna insikt hjälper er att fatta välgrundade beslut för företagets ekonomi.

Flexibelt och kraftfullt Kombinera och spara urval för olika jämförelser. Välj parametrar från interaktiva listor och visa trender i enkla grafer.

Rätt information till rätt person Anpassa presentation och grafik efter olika roller och uppgifter. Skapa en positiv tävlingsanda i produktionen och ge specialister den detaljinformation de behöver.

Planera med verklig data Vad visar historisk data om kvalitetsskiftningar under sommarmånaderna? Hur förväntas ledtid och driftstopp påverka nya produkter? Använd data för att planera smartare.

We use cookies to make the website work in a good way for you.
By continuing to browse, you agree to that we use cookies. What are cookies?